İskele Hurdası

Ankara, iskele, demiri, hurdası, alanlar,